VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỨNG NHẬN VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO SẢN PHẨM BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP DO CÔNG TY CP BÊ TÔNG KHÍ VIGLACERA SẢN XUẤT

Sản phẩm bê tông khí chưng áp Viglacera được sản xuất trên dây chuyền, thiết bị hiện đại; có khối lượng thể tích thấp, khả năng cách âm, cách nhiệt tốt; thi công nhanh và rất thân thiện với môi trường.

Để có thể công bố tính năng nhiệt của sản phẩm cho khách hàng, Công ty đã được Viện Vật liệu xây dựng đánh giá chứng nhận và cấp nhãn năng lượng cho sản phẩm bê tông khí chưng áp cấp cường độ B3 (loại gạch AAC3, tấm ALC3) và sản phẩm bê tông khí chưng áp cấp cường độ B4 (loại gạch AAC4, tấm ALC4) theo Bộ tiêu chí của Viện Vật liệu xây dựng (NNLVLXD 01:2022).

Các thông số trên nhãn năng lượng là cơ sở để khách hàng xem xét lựa chọn vật liệu khi đưa vào công trình, đặc biệt là công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo QCVN 09:2017/BXD.

Thông tin về tính năng nhiệt trên nhãn năng lượng của sản phẩm đã được Viện Vật liệu xây dựng sử dụng để tính toán mô phỏng so sánh với việc sử dụng gạch đất sét nung làm kết cấu bao che công trình. Kết quả cho thấy sản phẩm bê tông khí chưng áp Viglacera thuộc nhóm dẫn nhiệt thấp, có hiệu quả tiết kiệm năng lượng vượt trội so với sử dụng gạch đất sét nung.Ngoài nhóm vật liệu sử dụng làm kết cấu bao che bên ngoài và mái công trình, Viện Vật liệu xây dựng còn thực hiện chứng nhận và dán nhãn năng lượng cho nhóm sản phẩm vật liệu phủ bên ngoài kết cấu bao che bên ngoài và mái công trình (các loại sơn phủ) và nhóm vật liệu xuyên sáng của công trình (các loại cửa kính hoặc tường kính) với mục đích sử dụng tiết kiệm năng lượng.

 

Văn phòng Chứng nhận