VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỨNG NHẬN VÀ DÁN NHÃN SẢN PHẨM XI MĂNG XANH CHO SẢN PHẨM XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP PCB30 DO CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN SẢN XUẤT

Ngày 22/03/2024, Viện Vật liệu xây dựng – Bộ xây dựng đã cấp Giấy chứng nhận Nhãn xi măng xanh cho sản phẩm Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB30 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chí về công nghệ sản xuất, chất lượng và môi trường. Đây cũng là đơn vị thứ hai được Viện Vật liệu xây dựng cấp Giấy chứng nhận Nhãn xi măng xanh tại thị trường Việt Nam.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là đơn vị thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Công ty có 02 dây chuyền sản xuất theo công nghệ tiên tiến với tổng quy mô công suất thiết kế công đoạn nung clinker là 8000 tấn/ngày và năng lực sản xuất công đoạn nghiền xi măng khoảng 3 triệu tấn/năm. Xi măng Bút Sơn xanh đa dụng PCB30 là một trong những loại xi măng poóc lăng hỗn hợp được ưa chuộng và ứng dụng phổ biến trong ngành xây dựng. Sản phẩm cũng đã được Viện Vật liệu xây dựng – Bộ xây dựng cấp Giấy chứng nhận phù hợp TCVN 6260:2020 và Giấy chứng nhận phù hợp QCVN 16:2023/BXD.

Nhãn xi măng xanh cho sản phẩm vật liệu xây dựng do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng công bố và quản lý theo Quyết định số 201/VLXD ngày 29/09/2022 của Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng. Nhãn xi măng xanh (Green Cement Label), mã hiệu NXVLXD 01:2022, được dán cho sản phẩm xi măng được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chí đối với “xi măng xanh”; thể hiện doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, đã tiên phong áp dụng kinh tế tuần hoàn trong sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái./.