GIỚI THIỆU

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) thành lập ngày 04/11/1969 (tiền thân là Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Thiết kế Silicat, gọi tắt là Viện Silicat). Trải qua hơn nửa thế kỷ song hành cùng những biến cố lịch sử trọng đại của đất nước, VIBM đã không ngừng phát triển về lực lượng, về cơ sở vật chất, về các công trình nghiên cứu và địa bàn hoạt động, xứng đáng là Viện nghiên cứu khoa học – công nghệ đầu ngành về vật liệu xây dựng của cả nước.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

img 1

TÊN HOẠT ĐỘNG

Đang cập nhật…

Img 2

TÊN HOẠT ĐỘNG

Đang cập nhật…

TÊN HOẠT ĐỘNG

Đang cập nhật…

img 4

TÊN HOẠT ĐỘNG

Đang cập nhật…

img 5

TÊN HOẠT ĐỘNG

Đang cập nhật…

img 6

TÊN HOẠT ĐỘNG

Đang cập nhật…

NĂNG LỰC CHỈ ĐỊNH
BỞI BỘ CHUYÊN NGÀNH

Đang cập nhật…

XEM THÊM
NĂNG LỰC CHỈ ĐỊNH BỞI BỘ CHUYÊN NGÀNH

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

chuyen gia 01

HỌ TÊN CHUYÊN GIA

Mô tả ngắn gọn thông tin chuyên gia

chuyen gia 03

HỌ TÊN CHUYÊN GIA

Mô tả ngắn gọn thông tin chuyên gia

chuyen gia 02

HỌ TÊN CHUYÊN GIA

Mô tả ngắn gọn thông tin chuyên gia

chuyen gia 04

HỌ TÊN CHUYÊN GIA

Mô tả ngắn gọn thông tin chuyên gia