Viện Vật liệu xây dựng quyết định đình chỉ hiệu lực chứng nhận đã cấp cho Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai

Ngày 23/8/2023 Viện Vật liệu xây dựng đã ra quyết định số 97A/QĐCN-VLXD về việc đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 116/2022/DNSX-VLXD  đã cấp cho Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.