GIỚI THIỆU LĨNH VỰC CHỨNG NHẬN NHÃN XI MĂNG XANH VÀ NHÃN NĂNG LƯỢNG CỦA VIBM

Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và dán nhãn vật liệu xây dựng xanh, nhãn năng lượng cho các sản phẩm VLXD nhằm giúp các Doanh nghiệp có điều kiện khẳng định tính chất xanh, tiết kiệm năng lượng của sản phẩm và thể hiện trách nhiệm với môi trường, xã hội.

Nhãn xi măng xanh và Nhãn năng lượng cho sản phẩm vật liệu xây dựng do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng (Vietnam Institute for Building Materials – Ministry of Construction) viết tắt là VIBM, công bố và quản lý theo Quyết định số 201/VLXD ngày 29/09/2022 của Viện trưởng VIBM.

Nhãn xi măng xanh (Green Cement Label), mã hiệu NXVLXD 01:2022, được dán cho sản phẩm xi măng sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chí đối với “xi măng xanh”, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Mẫu nhãn xi măng xanh

Nhãn năng lượng cho sản phẩm VLXD (Energy Label for Contruction Materials), mã hiệu NNLVLXD 01:2022, được dán trên sản phẩm VLXD nhằm xác nhận thông số đặc tính nhiệt đặc trưng của nhóm sản phẩm vật liệu làm kết cấu bao che bên ngoài và mái công trình; vật liệu phủ bên ngoài kết cấu bao che bên ngoài và mái công trình như các loại sơn phủ; vật liệu xuyên sáng của công trình như cửa kính hoặc tường kính,… để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công và người tiêu dùng,… có thông tin và lựa chọn sử dụng trong các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo QCVN 09:2017/BXD.

Mẫu nhãn năng lượng cho từng nhóm VLXD

Chi tiết liên hệ:

Văn phòng Chứng nhận – VIBM

Địa chỉ: Số 235 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 02438581111/ 0934.686.778/ 0912486756
Emai: vienvlxd@vibm.vn ; ha.cert.vibm@gmail.com; thinhvibm@gmail.com