DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM – KIỂM ĐỊNH

 

  Số điện thoại liên hệ
Ms. Quỳnh: 0904.106.831
Ms. Yến: 0982.152.316
Ms. Loan: 0978.221.159

  Địa chỉ Email:
      kiemdinhvilas003@gmail.com

  Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Kiểm định VLXD – VIBM, ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.