Về chúng tôi

VỀ CHÚNG TÔI

Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) có hệ thống các phòng thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia VILAS 003, VILAS 500; các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: LAS XD165, LAS XD1133, LAS XD 1568; phòng thử nghiệm chất lượng môi trường VIMCERTS 315 và các phòng thí nghiệm chuyên ngành khác, thực hiện hàng nghìn phép thử; Cung cấp các dịch vụ Chứng nhận chất lượng sản phẩm và kiểm định vật liệu xây dựng.

XEM THÊM GIẤY CHỨNG NHẬN

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM

HƠN 50 NĂM KINH NGHIỆM

TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP

TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP

THÔNG TIN MINH BẠCH

THÔNG TIN MINH BẠCH

HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM

HỢP ĐỒNG RÕ RÀNG

DỊCH VỤ CUNG CẤP

THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH

 Hồ sơ năng lực

Thông tin liên hệ
Hotline: 0866483866
Điện thoại: 024.38582217
Ms. Vi: 0983347001
Ms. Thu: 0906082286

XEM CHI TIẾT MẪU PHIẾU YÊU CẦU THỬ NGHIỆM
Thí nghiệm kiểm định
chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN / HỢP QUY

 Giới thiệu

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 024. 38582217
Ms. Hà: 0934686778

XEM CHI TIẾT BIỂU MẪU - HƯỚNG DẪN
chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

CHỨNG NHẬN VLXD SINH THÁI

Thông tin liên hệ
Ms. Thu Hà: 093 468 67 78

XEM CHI TIẾT BIỂU MẪU - HƯỚNG DẪN
chứng nhận vlxd sinh thái

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU