DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM VẬT LIỆU HỮU CƠ VÀ HÓA PHẨM XÂY DỰNG

  Số điện thoại liên hệ
Mr. Hùng: 0912.280.980
Mrs. Hằng: 0983.373.827
Mrs. Duyên: 0917.106.396

  Địa chỉ Email:
Trungtam.vlhc@gmail.com

  Địa chỉ liên hệ:Trung tâm Vật liệu hữu cơ và Hóa phẩm xây dựng _ Viện Vật liệu xây dựng, ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.